top of page

טופס פתיחת כרטיס לקוח

שלום רב,

 

על מנת להתחיל את ההתקשרות בינינו אנו זקוקים למספר פרטים מזהים, אנא השלימו את כל הפרטים המופעים מטה ושלחו את הטופס המלא + המסמכים מבוקשים מטה למייל sales1@int-sc.com

רשימת מסמכים:

1. טופס התאגדות

2. צילום תעודה זהות – בעלים

3. שטר חוב וערבות בנקאית

תודה על שיתוף הפעולה

bottom of page